Human Capital Performance | het VitaliteitQuotient (collectief)

Het in 2016 ontwikkelde VitaliteitQuotiënt (VQ) is het unieke en universele instrument om de vitaliteit van zorgconsunsumenten te bepalen. Voor onze adviesorganisatie Human Capital Performance is op basis van het VQ de VQ-analyse ontwikkeld en in 2021 geintroduceerd.

Met de VQ-analyse worden alle verkegen VQ's van indviduele medewerkers geanalyseerd. De data worden vergeleken, dit kan per afdeling, per locatie of naar individuele wens van de opdrachtgever. Met de data van de VQ-analyse kan de Vitaliteit Consultant vervolgens aan de slag om zijn rapport aan de werkgever te schrijven. Op de data kan uiteraard ook gestuurd worden door middel van coaching- en trainingsprogramma's.20200202 Werkgevers VQ Vitaliteit Analyse VGNL V1 600p pexel

Proces VitaliteitQuotient | Human Capital Performance
Een groot deel van het proces binnen de VQ-analyse is vergelijkbaar met het VitaliteitQuotient. Vandaar dat naast de Vitaliteit Consultant ook een aantal VQ Experts aanwezig zijn binnen uw organisatie. Zij doen de volgende werkzaamheden:

- Versturen vragenlijst naar medewerkers
- Beoordelen antwoorden op vragenlijst
- Het interviewen van een aantal werknemers
- Het schrijven van individuele VQ-rapporten
- Terugkoppelingsgesprekken met medewerkers

Bovenstaande procedure wordt ook uitgevoerd bij het single-user VQ voor de zorgconsument. De medewerker krijgt van de VQ-expert (na controle) het waardevolle VQ-rapport met adviezen en aanbevelingen. Hier kan de medewerker, naar eigen keuze, individueel mee aan de slag. Het VQ-rapport is ook een vorm van reflectie waarmee de werknemer inzicht krijgt in zijn eigen individuele situatie. Deze informatie wordt vertrouwlijk in het kader van AVG gegeven.


BASIS foto HCP5 Reflectie globe man TEKST01 Check Je Vitaliteit V1

Proces VQ-analyse binnen Human Capital Performance
De Vitaliteit Consultant heeft bij het begin van het traject een gesprek met het management van de opdrachtgever. Na aanvaarding van de opdracht volgt de nul-training waarin wordt kennisgemaakt met de medewerkers en waar een begin van sturing op het gebied van vitaliteit, leefstijl en gezondheid wordt gemaakt. De Vitaliteit Consultant maakt hierbij gebruik van de ruwe uitslagen van alle ingevulde VQ-vragenlijsten ingevuld door de werknemers.

Nadat alle interviews zijn afgenomen, ontvangt de Vitaliteit Consultant alle individuele rapporten van de VQ Experts. Deze gegevens worden gecombineerd met alle verkregen data vanuit de VQ's. Vergelijkingen kunnen nu gemaakt worden op de 3 hoofdgebieden en vooral de 11 leefgebieden vanuit het VitaliteitQuotient. Met deze data en nog eventuele gesprekken met medewerkers of management wordt het eindrapport van de Vitaliteit Consultant geschreven. Het eindrapport wordt aan de directie gepresneteerd en besproken.

Afhankelijk van de opdracht ontvangen afdelingen en/of locaties van de organisatie tevens een collectief rapport, dat persoonlijk wordt toegelicht. Afhankelijk van de grootte van de organisatie neemt het traject 4-12 weken in beslag. De Vitaliteit Consultant is uw aanspreekpunt binnen het gehele traject. 


20210301 Banner druppel HCP nieuwe pexels photo 3587015 drop in water 600p V1

Vrijblijvend afspraak met uw Vitaliteit Consultant 
Wanneer uw interesse is gewekt aangaande onze aanpak kunt u uiteraard een vrijblijvende afspraak maken met Martin Jan Melinga, directeur Human Capital Performance. Een eerste kennismaking kan, gezien de coronacrisis, uiteraard telefonisch of via beeldbellen gerealiseerd worden. 

Wanneer u dan nog steeds geinteresseerd bent maken wij een graag een coronaproof afspraak op uw kantoor. Human Capital Performance is maatwerk voor elke organisatie en wij horen graag in een persoonlijk gesprek wat uw specifieke wensen zijn omtrent leefstijl, vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers.


U kunt ons zowel telefonisch als per mail bereiken via onze contactpagina. Het management van Vitaliteit Groep Nederland stelt zich daar ook kort aan u voor.De Vitaliteit Consultant is een professional, expert op het gebied van leefstijl, vitaliteit en gezondheid van werknemers én organisatie, en geeft advies aan werkgevers (organisaties en ondernemingen) en werknemers. Vitaliteit Consultants hebben een stevige bagage en ervaring binnen organisaties en het bedrijfsleven. 

Onze Vitaliteit Consultants hebben de kennis in huis die ontbreekt bij onze opdrachtgevers of op zijn minst aanvullend is op de kennis die de opdrachtgevers hebben. Onze consultants zijn van het begin tot het eind van het traject van de VQ Vitaliteit Analyse betrokken bij ‘de case’, coördineren en geven de opdrachtgever advies. 

Onze consultants zijn per definitie zelfstandige professionals. Vitaliteit Groep Nederland staat garant voor de kwaliteit van haar consultants, trainers en coaches.