VITALITEITQUOTIËNT | DE NIEUWE NORM

Vitaliteit Groep Nederland
is het kennis- en opleidingsinstituut binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). Leefstijl Gezondheidszorg is geïntroduceerd door Stichting IGZ Plus op 20.02.2020 middels het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg'. Je kunt het rapport downloaden via de website www.leefstijlgezondheidszorg.nl

Vitaliteit Groep Nederland verzorgt opleidingen voor (zelfstandige) professionals die werkzaam (willen) zijn binnen Leefstijl Gezondheidszorg en/of Human Capital Performance voor werkgevers.

De Vitaliteit Groep ontwikkelde het VitaliteitQuotiënt als universeel intake-instrument voor professionals. Binnen de opleiding tot Vitaliteit Expert wordt naast vaardigheden omtrent het VitaliteitQuotiënt ook de filosofie achter Leefstijl Gezondheidszorg gedoceeerd. 

Vitaliteit is een containerbegrip dat vraagt om een duidelijk definitie. Vitaliteit is niet alleen voldoende bewegen en gezond eten. De definitie van vitaliteit, basis van het VitaliteitQuotiënt, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd: "Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk."


20200202 Over ons ei met hamer pexel V1 600met tekstHET V
ITALITEITQUOTIËNT

Het VitaliteitQuotiënt is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand. Het VitaliteitQuotiënt is gebaseerd op zowel mentale als fysieke vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

Het VitaliteitQuotiënt komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst gevolgd door een vraaggesprek (intake) van 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden.  

De Vitaliteit Expert geeft je een gedegen advies voor begeleiding of behandeling om jouw vitaliteit te verbeteren of hoe jij jouw vitaliteit in stand houdt. De resultaten en het advies worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. 


Vitaliteit Groep Nederland werkt samen met Stichting IGZ Plus om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. De stichting is samen met Vitaliteit Groep Nederland initiatiefnemer van de campagne 'Check Je Vitaliteit'. Op deze site kun je kennismaken met het VitaliteitQuotiënt. Wil je weten hoe vitaal jij bent?

Doe de gratis VQ TEST  (De VQ TEST is een indicatie van je werkelijke vitaliteit en is geen vervanging van het VitaliteitQuotiënt, waarbij je een gesprek met een professional hebt en waardevol advies krijgt.) 

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaal  


OPBOUW V
ITALITEITQUOTIËNT

Het VitaliteitQuotiënt is opgebouwd uit 3 hoofdgebieden: Mentaal, Fysiek en Omgeving.

Juist in de 21e eeuw zijn factoren uit onze omgeving belangrijke (mede) veroorzakers van psychische en lichamelijke klachten. In bovenstaand schema zie je de 3 hoofdgebieden onderverdeeld in 11 deelgebieden, die in de digitale vragenlijst aan bod komen. Mentale en fysieke gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. Mentale klachten kunnen fysieke klachten veroorzaken en andersom. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren (gezin, leefsituatie, werk, inkomen, financiële of juridische problemen e.d.) van belang bij het ontstaan en dus ook bij de aanpak van mentale klachten. 

Om je vitaliteit te kunnen vaststellen, is door Vitaliteit Groep Nederland de VitaliteitQuotiënt ontwikkeld. Deze digitale test meet jouw vitaliteit op drie hoofdgebieden:Aanvraag VitaliteitQuotiënt

20200202 Kolom Volg Opleiding Vrouw Boekenkast Vitalieit Groep


20200301 Download Rapport IGZ Plus 400p V1