Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Iedereen beweegt. De één wat meer en vaker dan een ander. Bewegen is niet alleen goed voor ons lichaam, maar zeker ook voor ons geestelijk (psychisch) welzijn. Tijdens (matig intensief) bewegen komen stoffen vrij in de hersenen, die een prettig gevoel geven en de mentale (psychische) vitaliteit in stand houdt of bevordert. 


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaal


Regelmatig (matig intensief) bewegen zorgt voor onder andere sterke en soepele spieren, betere doorbloeding, betere conditie van hart en longen.
Bewegen kan voorkomen dat psychische en/of fysieke (lichamelijke) klachten ontstaan of verergeren en kan herstel van psychische en lichamelijke klachten versnellen.

Hieronder zomaar een voorbeeld. Ook voor andere vragen of klachten kun je terecht bij een Vitaliteit Expert.

Voorbeeldsituatie

Je kampt al enige tijd met hoofdpijnklachten, die gepaard gaan met pijn in je nek en schouders. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed. Voor je werk zit je langere perioden achter elkaar voor de computer. Thuisgekomen voel jij je moe en hebt last van hoofdpijn. In je vrije tijd kijk je televisie, speelt online spellen via de laptop of bent bezig met je tablet. Soms lees je een boek. Sinds je geen partner en hond meer hebt, komt het niet meer van wandelen. De tijd dat je aan sport deed, ligt ver achter je.


0 Beweging en vitaliteit Vitaliteit Expert


Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn o.a.:

 • Gewichtstoename
 • Diabetes
 • Hartklachten
 • Vermoeidheid, futloosheid
 • Lichamelijke klachten
 • Psychische klachtenAanbod Vitaliteit Experts

In bovenstaand voorbeeld is het van belang dat jouw VitaliteitQuotiënt wordt berekend. Aan de hand van de resultaten wordt samen met een Vitaliteit Expert een aantal gebieden onder de loep genomen:

 • (gebrek) aan beweging (welke sport of andere vorm van bewegen vind jij leuk?)
 • Zithouding tijdens het werk, televisiekijken  e.d.
 • Motivatie om te bewegen (en van je pijn af te komen)                                                          
 • Andere mogelijkheden tot ontspanning
 • Mentale (psychische) gesteldheid
                                                                                                                                                             
In het gesprek met de Vitaliteit Expert kom je er achter dat je al langere tijd niet tevreden met jouw huidige manier van leven. Je hebt daar (onbewust) geen of te weinig aandacht aan besteed en bent doorgegaan met wat je ‘altijd’ al deed. Je mist een partner om samen activiteiten mee te ondernemen. Je raakt er van bewust dat de pijn in je hoofd, schouders en nek het gevolg zijn van een verkeerde zithouding en te lang achter elkaar in deze houding zitten.

Met de Vitaliteit Expert wordt een plan opgesteld met jouw doelstellingen. Een gespecialiseerde Vitaliteit Expert (ergotherapeut) kijkt naar jouw werkomgeving en zorgt voor een betere stoel en zithouding tijdens het werk. Een sportschoolabonnement vind je te ver gaan. Met de fysiotherapeut of bewegingsdeskundige stel jij een bewegingsschema op, dat je kunt en wilt volhouden. Met jouw Vitaliteit Expert (coach) heb je besproken hoe jij je sociale leven een nieuwe impuls kunt geven en je spreekt vaker af met familie en vrienden.


beweging en vitaliteit - sociaal leven - vitaltieitgroep.nl


Wekelijks (soms vaker per week) heb je contact met jouw Vitaliteit Expert. Na drie maanden wordt opnieuw jouw VitaliteitQuotiënt berekend.  Je hoofdpijnklachten zijn beduidend afgenomen en je bent minder moe. Je zit nog regelmatig voor een ‘scherm’, maar beweegt daarnaast veel meer. Je bent zelfs afgevallen, en je hebt meer contact met familie en vrienden. Je (lichte) somberheid is helemaal verdwenen.

Je wordt nog enige tijd begeleid door jouw Vitaliteit Expert, als ‘stok achter de deur’. Ook nadat de begeleiding is gestopt, heb je, op momenten dat je dreigt terug te vallen in je ‘oude’ gedrag, contact met de Vitaliteit Expert.

Je besluit een abonnement af te sluiten bij jouw Vitaliteit Expert, zodat je verzekerd bent van regelmatige meting van jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid, waarbij ook jouw omgevingsfactoren (zoals werk, sociaal en maatschappelijk leven e.d.) worden meegenomen en, indien nodig of gewenst, begeleidingsgesprekken.

Investeren in jouw vitaliteit voorkomt (hoge) kosten in de toekomst door ziekte, verlies van werk of door andere problemen.Voor meer informatie over het abonnement op jouw Vitaliteit Expert kun je hier contact met ons opnemen.


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002