De invloed van Leefstijl en Vitaliteit op uw Gezondheid
Leefstijl en vitaliteit wordt steeds meer erkend als factor van invloed op onze gezondheid. De coronacrisis is voor veel professionals hét signaal dat onze leefstijl (en dus ons gedrag) anders moet. Denk aan suikerziekte of obesitas. Een goede vitaliteit zou voor elk Nederlander moeten gelden en dat kan ook.

Vitaliteit Groep Nederland had jaren geleden al ontdekt dat een goede vitaliteit basis is voor de gezondheid van elke Nederlander.

In 2016 werd het VitaliteitQuotient ontwikkeld als (intake) instrument voor professionals die met mensen werken. Dit kan zijn in de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten zoals sociaal-maatschappelijk. 


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002



Vitaliteit defenitie
Vitaliteit is een containerbegrip dat vraagt om een duidelijk definitie. Vitaliteit is niet alleen voldoende bewegen en gezond eten. De definitie van vitaliteit, basis van het VitaliteitQuotiënt, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd: 

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid
om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel privé als qua werk."


Kwaliteit van leven is wat er direct uitspringt. Het gaat niet alleen om gezondheid, maar ook het welzijn van mensen, zowel thuis als op het werk. De pandemie met de naam corona legt veel zaken rondom de kwaliteit van leven bloot.

De vraag die wel gesteld kan worden: 'Hoe meet je vitaliteit dan?' Het antwoord is wat ons belangrijk, het VitaliteitQuotient zou voor iedere Nederlander beschikbaar moeten zijn.

Tenslotte, beweging en goede voeding is slecht een beperkt aandeel binnen vitaliteit volgens de definitie van Stichting Leefstijl Gezondheidszorg en Vitaliteit Groep Nederland.


pexels photo 3984353 bewegen


Stichting IGZ Plus (partner van Vitaliteit Groep Nederland) heeft op 20.02.2020, vlak voor de coronacrisis,  al het Rapport Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 gepubliceerd waar het VitaliteitQuotient de centrale rol heeft. Je kunt het rapport downloaden via de website www.leefstijlgezondheidszorg.nl


 

Het VitaliteitQuotient (VQ)
Het VitaliteitQuotiënt is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand. Het VitaliteitQuotiënt is gebaseerd op zowel mentale als fysieke vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

Het VitaliteitQuotiënt komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst gevolgd door een vraaggesprek (intake) van 50 minuten met één van onze VQ Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden.  

De VQ Expert geeft je een gedegen advies voor begeleiding of behandeling om jouw vitaliteit te verbeteren of hoe jij jouw vitaliteit in stand houdt. De resultaten en het advies worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. 


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaal



Vitaliteit Groep Nederland werkt samen met Stichting IGZ Plus om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. De stichting is samen met Vitaliteit Groep Nederland initiatiefnemer van de campagne 'Check Je Vitaliteit'.

Op deze site kun je kennismaken met het VitaliteitQuotiënt. Wil je weten hoe vitaal jij bent? Doe de gratis VQ TEST
 


20210201 Gratis VQ test aangeboden door VGNL en IGZ DEF


(De VQ TEST is een indicatie van je werkelijke vitaliteit en is geen vervanging van het VitaliteitQuotiënt, waarbij je een gesprek met een professional hebt en waardevol advies krijgt.)



Opbouw VitaliteitQuotient (VQ)
Het VitaliteitQuotiënt is opgebouwd uit 3 hoofdgebieden: Mentaal, Fysiek en Omgeving. Op de andere pagina's van deze site worden deze hoofdgebieden toegelicht, klik op één van de onderstreepte woorden.
Juist in de 21e eeuw zijn factoren uit onze omgeving belangrijke (mede) veroorzakers van psychische en lichamelijke klachten. In bovenstaand schema zie je de 3 hoofdgebieden onderverdeeld in 11 deelgebieden, die in de digitale vragenlijst aan bod komen. 

Mentale en fysieke gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. Mentale klachten kunnen fysieke klachten veroorzaken en andersom. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren (gezin, leefsituatie, werk, inkomen, financiële of juridische problemen e.d.) van belang bij het ontstaan en dus ook bij de aanpak van mentale klachten. 

Om je vitaliteit te kunnen vaststellen, is door Vitaliteit Groep Nederland de VitaliteitQuotiënt ontwikkeld. Deze digitale test meet jouw vitaliteit op drie hoofdgebieden: (klik op de onderstaande hoofdgebieden en/of deelgebieden voor meer informatie)