Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Zolang er geen basisinkomen is in Nederland werken de meeste Nederlanders voor hun inkomen (ruim 7 miljoen mensen). Heb je geen (betaald) werk (ontslag, ziekte, schoolverlater) dan krijg je in Nederland meestal een uitkering, van WW tot bijstand.

Inkomen is belangrijk, tenslotte moet je eten en drinken kopen, heb je onderdak nodig en zijn er in de huidige maatschappij veel dingen die wij graag willen hebben. Vakantie bijvoorbeeld, maar ook een auto (of ander vervoermiddel). Meer weten over de invloed van jouw inkomen op jouw vitaliteit? Check Je Vitaliteit via www.checkjevitaliteit.nl en doe de gratis VQ-test.20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaal
Het VitaliteitQuotiënt wordt toegepast voor werkgevers en werknemers binnen Human Capital Performance (HCP), uitgevoerd door samenwerkende zelftstandige professionals. Check voor informatie www.hcpconsultancynetwork.nl In bovenstaand schema gaat inkomen van ‘voldoende’ naar ‘tekort’ en alles wat er tussen zit. Wanneer jouw inkomen fluctueert of wanneer je door bijvoorbeeld ontslag in één keer afhankelijk wordt van een uitkering zal het huishoudboekje kritisch onder de loep worden genomen. 

Het verlies van inkomen kan, naast dat je minder geld hebt, ook mentale en zelfs fysieke problemen veroorzaken. Daarnaast ook maatschappelijke (verlies van status) of sociale problemen (verlies aanzien). Goed omgaan met de nieuwe situatie is belangrijk. j begeleiden.


pexels photo 583846 geld schulden


Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heb jij nodig om beter te functioneren en je beter te voelen”. Je vertelt dat je 15 jaar lang bij een werkgever hebt gewerkt. De toekomst was verwachtingsvol. Je bent 45 jaar en je hebt een koopwoning. Je vrouw (42, jurist) werkt al 10 jaar niet meer, omdat het financieel niet nodig was en zij voor de kinderen zorgde.

Door het onverwachte ontslag, een WW-uitkering en een uitgedunde spaarrekening (verbouwing huis) slaat het ontslag in als een bom. Je bent al drie maanden werkloos en jullie uitgaven zijn ‘gewoon’ doorgegaan, terwijl het (eigenlijk) niet kon. Een nieuwe baan zit er even niet in, je hebt al 40 afwijzingen gekregen en de financiële situatie zorgt er voor dat je moe bent en geen licht ziet aan het eind van de tunnel. De rekeningen stapelen zich (onbetaald) op. Tijd voor actie!

Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn 

(naast eventuele fysieke en/of mentale klachten): 
inkomen en vitaliteit rekeningen vitaliteitgroep.nl 
  • Verlies van inkomen (bijv. na ontslag)
  • Schulden/budgetproblematiek
  • (dreigend) Faillissement

HCP Consultancy Network
 | voor en door zelfstandige professionals

Onze dienstverlening, onder de naam Human Capital Performance, is een concept dat bij iedere werkgever kan worden toegepast en door de toegankelijkheid geschikt is voor iedere werknemer. De individuele vitaliteit wordt verkregen nadat iedere werknemer de MFO-vragenlijst invult, waarna een interview volgt. De verkregen data geven inzicht in de vitaliteit, leefstijl en gezondheid van uw medewerkers. Daarnaast geven de data een indicatie van de (werk)tevredenheid van de medewerkers en de duurzame inzetbaarheid.

Onze organisatie bestaat uit zelfstandige professionals die gezamenlijk een regionaal netwerk vormen: HCP Consultancy Network. Deze hooggekwalificeerde HCP-partners hebben brede kennis en ervaring op het gebied van leefstijl, vitaliteit en gezondheid. Na specifieke opleiding door Vitaliteit Groep Nederland werken zij onder licentie, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd. 

20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002