Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Zolang er geen basisinkomen is in Nederland werken de meeste Nederlanders voor hun inkomen (ruim 7 miljoen mensen). Heb je geen (betaald) werk (ontslag, ziekte, schoolverlater) dan krijg je in Nederland meestal een uitkering, van WW tot bijstand. Inkomen is belangrijk, tenslotte moet je eten en drinken kopen, heb je onderdak nodig en zijn er in de huidige maatschappij veel dingen die wij graag willen hebben. Vakantie bijvoorbeeld, maar ook een auto (of ander vervoermiddel).


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaal


In bovenstaand schema gaat inkomen van ‘voldoende’ naar ‘tekort’ en alles wat er tussen zit. Wanneer jouw inkomen fluctueert of wanneer je door bijvoorbeeld ontslag in één keer afhankelijk wordt van een uitkering zal het huishoudboekje kritisch onder de loep worden genomen. 
inkomen en vitaliteit schoenen vitaliteitgroep.nl
Het verlies van inkomen kan, naast dat je minder geld hebt, ook mentale en zelfs fysieke problemen veroorzaken. Daarnaast ook maatschappelijke (verlies van status) of sociale problemen (verlies aanzien). Goed omgaan met de nieuwe situatie is belangrijk en Vitaliteit Experts kunnen jou daarbij begeleiden.Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heb jij nodig om beter te functioneren en je beter te voelen”. Je vertelt dat je 15 jaar lang bij een werkgever hebt gewerkt. De toekomst was verwachtingsvol. Je bent 45 jaar en je hebt een koopwoning. Je vrouw (42, jurist) werkt al 10 jaar niet meer, omdat het financieel niet nodig was en zij voor de kinderen zorgde.

Door het onverwachte ontslag, een WW-uitkering en een uitgedunde spaarrekening (verbouwing huis) slaat het ontslag in als een bom. Je bent al drie maanden werkloos en jullie uitgaven zijn ‘gewoon’ doorgegaan, terwijl het (eigenlijk) niet kon. Een nieuwe baan zit er even niet in, je hebt al 40 afwijzingen gekregen en de financiële situatie zorgt er voor dat je moe bent en geen licht ziet aan het eind van de tunnel. De rekeningen stapelen zich (onbetaald) op. Tijd voor actie!

Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn 

(naast eventuele fysieke en/of mentale klachten): 
inkomen en vitaliteit rekeningen vitaliteitgroep.nl 
  • Verlies van inkomen (bijv. na ontslag)
  • Schulden/budgetproblematiek
  • (dreigend) Faillissement

 Aanbod Vitaliteit Experts

Ook in deze situatie is het van belang dat jij jouw VitaliteitQuotiënt laat berekenen. Uit onderzoek is gebleken dat juist bij ontslag (emotie top 3), mentale en fysieke gezondheid en omgevingsfactoren, zoals sociaal, maatschappelijke, financiële situatie, (negatief) worden beïnvloed. In dit voorbeeld zal een aantal facetten samen met u worden onderzocht:

  1. Hoe kunnen we naar een beter huishoudboekje (budgetcoach)
  2. Hoe vinden we zo snel mogelijk een nieuw inkomen (wellicht dat de vrouw ook deels kan gaan werken). Beiden een parttime baan zou de financiële positie al verbeteren.
  3. Hoe kunnen we jou leren omgaan met deze complexe situatie. Omgaan met maatschappelijk en sociale veranderingen.

Daarnaast zal zo snel mogelijk met één van onze Vitaliteit Experts een pad worden uitgezet om te voorkomen dat jij in een depressie terechtkomt. Zinvolle dagbesteding (naast solliciteren), wandelen of sporten, een op jou afgestemd dagprogramma, waardoor er scheiding blijft tussen werkdagen en het weekend. 

De Vitaliteit Expert gaat ook in gesprek met je vrouw inkomen en vitaliteit handen3 vitaliteitgroep.nl(en/of
kinderen) om voor hen eveneens acceptatie van de nieuwe situatie te realiseren. Waar nodig komt onze Vitaliteit Expert bij jullie thuis. Jij maakt onderdeel uit van een gezin, daarom worden alle gezinsleden betrokken bij de begeleiding. Nu, maar ook later wanneer je de zaken weer op orde hebt (preventie).

Doordat jouw omgeving continu verandert (denk aan werk, relaties, inkomen et cetera) kan het VitaliteitQuotiënt al is het maar tijdelijk, fluctueren. Jouw Vitaliteit Expert kent jou en weet wat jij nodig hebt om een maximale vitaliteit, zowel mentaal als fysiek, te bereiken en te behouden.

Voor meer informatie over het abonnement op jouw Vitaliteit Expert kun je hier contact met ons opnemen.

Investeren in jouw vitaliteit voorkomt (hoge) kosten in de toekomst door ziekte, verlies van werk of door andere problemen. 20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002