Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


V
ITALITEITQUOTIENT - 3 hoofdgebieden | 
MENTAAL | FYSIEK | OMGEVINGOmgevingsfactoren, en vooral hoe jij met je omgeving omgaat en deze beleeft (en vice versa) is de belangrijkste toevoeging door de Vitaliteit Groep aan het begrip Vitaliteit. Voor een hoge kwaliteit van leven kan ook gekeken worden naar de piramide van Maslow. De binnen de treden van deze piramide genoemde factoren hebben eveneens invloed op de kwaliteit van leven en vitaliteit.

piramide van OMC Vitaliteitfactor


De belangrijkste omgevingsfactoren die in het VitaliteitQuotiënt zijn opgenomen zijn:

  • Relatie (wel of geen partner, familie, gezin)
  • Maatschappelijk (wel/geen werk, collega’s)
  • Sociaal leven (sociaal netwerk, vrije tijd, vrijwilligerswerk)
  • Economische factoren (inkomen, schulden, crisis)
  • Juridische factoren (echtscheiding, delicten)
  • Zingeving (religie, levensdoel, spiritualiteit)


20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaal

De belangrijkste reden van het toevoegen van “Mens en Omgeving” als belangrijke factor in het VitaliteitQuotiënt is dat in 80% van de psychische (mentale) klachten in dit deelgebied de oorzaak ligt. Denk aan echtscheiding, het hebben van schulden en eenzaamheid, die zowel invloed hebben op onze mentale als fysieke gezondheid. Voor de hand liggend voorbeeld: schulden.

Naast fysieke gevolgen (bijvoorbeeld voeding) hebben schulden ook een negatieve invloed op onze mentale gezondheid. Tenslotte hebben schulden ook weer gevolgen op ons maatschappelijk leven (verlies baan, verbreken relatie, uitgaan) en ontstaat een (negatieve) cirkel.


De Vitaliteit Experts, zoals coaches, trainers, maar ook juristen of financiële experts kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken met op maat gemaakte begeleiding. Tenslotte is elke situatie anders.

Zowel (jonge) kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen kunnen met vragen op alle levensgebieden terecht bij IGZ+ Vitalliteit Centra of individuele Vitaliteit Experts zoals in Den Haag, Den Bosch, Utrecht en Zwolle. 

Hierover kun je meer lezen op de volgende pagina’s:  werkinkomensociaalmaatschappij en juridisch. (rechter kolom)


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002