Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS


Alles wat je doet, heeft zowel mentale (psychische) als fysieke (lichamelijke) gevolgen, zowel positief als negatief.

Als het positief (groen) is, is het de kunst dat zo te houden. Als het negatief (rood) is, is het zaak dit zo snel mogelijk om te zetten naar een positieve situatie. Dat is niet altijd even gemakkelijk. De Vitaliteit Experts kunnen jou hierbij terzijde staan.20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF KleinKapitaal


In bovenstaand overzicht zie je de elementen van het VitaliteitQuotiënt die allemaal van invloed zijn op jouw mentale gesteldheid, in het verleden, nu en in de toekomst.

Het hoofdgebied ‘Mentaal’ bevat, naast de deelgebieden Welzijn en Zingeving, het deelgebied Psychische Gezondheid, zoals stress (werk/privé), burn-out, stemmingsstoornissen (o.a. depressie, bipolaire stoornis), ontwikkelingsproblematiek (ADHD, autisme spectrumstoornissen) en persoonlijkheidsstoornissen (o.a. vermijdende persoonlijkheidsstoornis, narcisme).
   


Wanneer je klachten ervaart binnen het hoofdgebied ‘Mentaal’ beïnvloeden deze je mentale vitaliteit en werken door op andere factoren in jouw leven. Wie mentaal niet vitaal is, zal problemen ervaren in de privésituatie, op het werk en/of op school. Ook je sociaal-maatschappelijk leven verandert wanneer je mentale klachten hebt. Welke klachten je ook hebt op mentaal gebied, er is een oplossing. Samen met één van onze Vitaliteit Experts kun je zelf (mede) bepalen hoe jij jouw mentale vitaliteit weer op peil brengt.


20200322 Psychische VQ site VQ toegelicht V1 depressie

Voorbeeldsituatie

De eerste vraag die wij stellen is: “Wat heb jij nodig om beter te functioneren en je beter te voelen”. Je vertelt:

 1. Je bent al een tijdje vermoeider dan gewoonlijk. Je bent prikkelbaar, slaapt slecht en zowel in je privésituatie als op je werk wordt voortdurend een beroep op jou gedaan. De moed zakt je steeds meer in de schoenen. Je beleeft minder plezier aan bezigheden en ‘alles’ kost je steeds meer moeite. Mogelijk heb je stress- of depressieve klachten of een burn-out.
 2. Je hebt een bipolaire stoornis en deze is onder controle. Echter, door de stoornis ben jij je baan, vrouw en kinderen kwijtgeraakt. Voor de bipolaire stoornis word je behandeld, maar daarmee heb je geen werk, geen huis, geen levensdoel. Je hebt schulden gemaakt en bent in een rechtszaak verwikkeld over de omgangsregeling met jouw kinderen.
 3. Je bent energiek, creatief, werkt hard, maar het kost je moeite het werk gedaan te krijgen. Het leren op school ging je niet gemakkelijk af, terwijl je een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie hebt. Je bent geregeld je spullen kwijt en vindt plannen van activiteiten lastig. Wellicht heb je de diagnose AD(H)D, maar klopt dit wel?
 4. Meestal ben je een aardig, zelfs lief mens. Regelmatig komt het echter voor dat je zo boos wordt, dat jij je h er zelf door overvallen voelt. Je maakt ruzie om niet ter zake doende dingetjes, maar kunt je boosheid niet controleren. Je gaat misschien wel volledig door het lint en doet een ander pijn. Bijvoorbeeld wanneer een ander niet aan jouw verwachtingen voldoet. Mogelijk heb je de diagnose Borderline of Narcisme. 

psychisch en vitaliteit -

Voorkomende klachten in dit deelgebied zijn o.a.:

 • Stress
 • Stemmingsstoornissen (depressie/burn-out/burn-in)
 • Ontwikkelingsstoornissen (Autisme, ADHD, ADD)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Leerstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Rouw-/verliesverwerking
 • Angsten/remmingen/belemmeringen
 • Seksueel misbruik
 • Traumaverwerking
 • HSP (hoogsensitiviteit)
 • Tijdelijke of blijvende/chronische handicaps en beperkingenVitaliteit Groep Nederland 

Met welke klachten je ook te maken hebt, wanneer je jouw VitaliteitQuotiënt laat meten (test + gesprek) wordt al snel duidelijk wat er specifiek voor jou nodig is om jouw (mentale) vitaliteit te herstellen. 

Voor nu en in de toekomst. Welke aanpak of methode ook wordt gekozen, veelal zal de basis het veranderen van je gedrag zijn. Daarnaast is voorlichting over jouw specifieke klachten een eerste stap naar begrip en acceptatie van jezelf en jouw klachten, maar ook van en voor je omgeving. Coaching en/of training kan jouw mentale vitaliteit verbeteren of (afhankelijk van jouw klachten) herstellen, daarnaast word jou geleerd om te gaan met jouw klacht of diagnose.


20200202 Banner VGNL Kennis andere sites 880p V2 002